מרשם האוכלוסין ואזרחות צרפתית

 • מרשם אוכלוסין

  קבלת העתקים מלאים של מסמכי מרשם אוכלוסין
  העתקים מלאים של מסמכי מרשם האוכלוסין הצרפתיים שלכם יימסרו לכם בעת מתן הצהרה או בעת רישום מסמך. להלן ההליך לקבלתם
  מי רשאי לקבל מסמך מרשם אוכלוסין
  האדם שהמסמך נוגע לו (בתנאי שהוא בגיר) או נציגו החוקי; (...)

  lire la suite

 • ברית זוגיות המוגדרת בחוק הצרפתי - PACS

  ברית הסולידריות האזרחית היא הסכם בין שני בגירים בני מין שונה או בני אותו המין לצורך הסדרת חייהם המשותפים. מהסכם זה נובעות זכויות וחובות עבור בני הזוג, ובפרט – הגשת "עזרה הדדית וחומרית"
  Pacte civil de solidarité – PACS
  PACSעריכת ה
  אם הנך (...)

  lire la suite

 • פטירה

  lire la suite

 • גירושין

  לקונסוליה הכללית של צרפת בירושלים אין סמכות לרשום גירושין שהתבצעו בישראל
  על מנת שהגירושין יוכרו על ידי רשויות צרפת, על נציג הפרקליטות
  הצרפתית שהדבר בתחום סמכותו לאמת את תוקף פסק הדין הישראלי של הגירושין.
  לאחר מכן ניתן יהיה לעדכן את מסמכי (...)

  lire la suite

 • עותק של חוברת המשפחה

  אם חוברת המשפחה הצרפתית שלכם כבר אינה ברשותכם ואתם מעוניינים לקבל עותק שלה, ניתן לבקש זאת מהקונסוליה הכללית של צרפת בירושלים. רשימת המסמכים בעברית

  lire la suite

 • נישואין

  אחר רישום תעודת נישואין תימסר לכם "חוברת המשפחה"
  ודבר הנישואין יירשם בתעודת הלידה של בן הזוג הצרפתי (או של שני בני הזוג, במקרה ששניהם אזרחי צרפת).
  (או של שני בני הזוג, במקרה ששניהם אזרחי צרפת).
  נישואים
  בישראל, הרשויות הדתיות המוכרות על (...)

  lire la suite

 • אימוץ

  לפרטים על האופן שבו ניתן לקבל הכרה של החוק הצרפתי בהחלטה על אימוץ שהתקבלה במדינה זרה
  עיינו באתר של משרד החוץ הצרפתי (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger)

  lire la suite

 • רישום לידה

  • כאשר הילד נולד להורים נשואים
  o
   אם הילד בן פחות מ-30 יום: יש למסור הצהרה לפקיד מרשם האוכלוסין
   אם הילד בן יותר מ-30 יום: יש לרשום בקונסוליה את תעודת הלידה שהונפקה על ידי הרשויות המקומיות
  • כאשר הילד נולד להורים שאינם נשואים
  כאשר (...)

  lire la suite

haut de la page