פרטים של הקונסוליה הכללית של צרפת בירושלים

כתובת :

רח’ פול אמיל בוטה 5
ירושלים 9410905
ת.ד. 182
ירושלים 9100101

כתובות אלקטרוניות :

זכות בחירה - בחירות צרפתית : elections.jerusalem-fslt@diplomatie.gouv.fr

שירותי הרווחה :
affaires-sociales.jerusalem-cslt@diplomatie.gouv.fr

לכל בקשה אחרת :
email: cg-informations.jerusalem-fslt@diplomatie.gouv.fr

שעות קבלת קהל :

מיום ב’ עד יום ו’ : משעה 9 עד 12

publié le 24/04/2020

haut de la page