מתקפת טרור בירושלים - הצהרתו של ז’אן-מארק ארו שר החוץ והפיתוח הבינלאומי (08.01.2017)

בזעזוע רב נודע לי שמתקפת דריסה הכתה הבוקר בירושלים.
אני מגנה בחריפות הגדולה ביותר את המתקפה הנתעבת הזאת.
מחשבותיי נתונות למשפחות הקורבנות ואני שולח להם את תנחומי, וכן מאחל לפצועים החלמה מהירה.
ברגעים כואבים אלה, צרפת, כמו תמיד, סולידרית עם ישראל. היא עומדת לצידה במאבק בטרור ובהבטחת ביטחונה.

publié le 09/01/2017

haut de la page