כבר המלכים פתוח לביקורים:הזמנת דרך האתר

האתר קבר המלכים , ברשות צרפת, פתוח לביקור הציבור בימי שלישי וחמישי בבוקר, בהזמנה מראש באתר באינטרנט. הביקורים הראשונים יחלו ביום חמישי ,24.10.19

הזמנת דרך האתר:

אנא לסמן תאריך בלוח הביקורים:

https://www.eventer.co.il/user/tdr?lang=EN_en

publié le 15/10/2019

haut de la page