ישראל/השטחים הפלסטינים – פירוק פרויקטים הומניטאריים (21 בפברואר 2016)

צרפת מגנה את הריסת בית הספר היסודי שהיה בתהליך הקמה, במימון הומניטארי צרפתי, באבו נוואר שבגדה במערבית על ידי הצבא הישראלי בלילה שבין ה-20 וה-21 בפברואר.

מדובר בפרויקט באזור שאותו מחשיב האיחוד האירופי כאזור מפתח לקיום פתרון שתי המדינות.

אנחנו מצרים על ההשלכות שיש בהריסות ובהחרמות של מסגרות הומניטאריות בגדה המערבית אשר פוגעות באוכלוסיות מוחלשות באופן מיוחד. אנחנו קוראים לרשויות הישראליות לשים לכך סוף.

publié le 23/02/2016

haut de la page