הודעת דובר משרד החוץ והפיתוח הבינלאומי של צרפת (22 בינואר 2017)

ישראל-השטחים הפלסטינים – אישורי בניה בירושלים המזרחית

צרפת מגנה את אישורי הבנייה שניתנו ב-22 בינואר על ידי הרשויות בישראל עבור 566 יחידות הדיור ברמת שלמה, ברמות ובפסגת זאב בירושלים המזרחית.

בהחלטה 2334 מה-22 בדצמבר, חזרה מועצת הביטחון של האו"ם על אי חוקיותן של ההתנחלויות לפי לחוק הבינלאומי וביקשה את הפסקתן המידית והמוחלטת.

ההתנחלויות מסכנות באופן חמור את פתרון שתי המדינות שלגביו הקהילה הבינלאומית חזרה והביעה את תמיכתה במהלך הועידה הבינלאומית שהתקיימה בפריז ב-15 בינואר. זהו הפתרון היחיד שעליו ניתן יהיה לבסס שלום בר קיימא בין ישראל לפלסטינים.

publié le 23/01/2017

haut de la page