הדרכון הביומטרי החדש

צרפת עברה לדרכונים ביומטריים והחל מ-26 ביוני 2009 מנפיקה הקונסוליה בתל אביב דרכונים אלו.

בדרכון הביומטרי ישנו שבב הכולל את פרטיו האישיים של בעל הדרכון, תמונתו וטביעות אצבעותיו הדיגיטליות.

התצלום ייעשה בקונסוליה. אין צורך עוד להביא תמונת פספורט כאשר באים לחדש דרכון.

הדרכונים הרגילים שהונפקו בין 1.1.2003 ל-25.10.2005 או אחרי 12.6.2006 נשארים בתוקף, בכלל זה לצורך ביקור בארה"ב. בשלב זה אין צורך ואף לא ניתן להחליף דרכונים אלו לדרכונים ביומטריים.

publié le 12/11/2010

haut de la page