להירשם כצרפתי הגר בחו"ל

רישום במרשם אזרחי צרפת הגרים מחוץ לצרפת:
שמירה על קשר אדמיניסטרטיבי עם צרפת

למה לעשות זאת?

* מאפשר להוזיל את עלויות הנפקת מסמכים (דרכון, ת"ז, ועוד)
* עדכון מצבך המשפחתי במרשם התושבים
* קבלת קצבאות סיוע ומלגות כתלות בעמידה בתנאי הסף
* השתתפות בבחירות
* קבלת מידע מהקונסוליה
* קבלת הגנה מהקונסוליה

כיצד להירשם?
יש להמציא מסמכים המעידים על:
* זהותך
* אזרחותך הצרפתית
* מגוריך בתחום השיפוט הקונסולרי

מתי להירשם?
* בכל רגע במהלך מגוריך בתחום השיפוט. עם זאת, מומלץ לעשות זאת עם השתקעותך בארץ החדשה (במקרה זה - ישראל).

היכן להירשם?
* בקונסוליה הכללית של צרפת או בשעות הקבלה של נציגי הקונסוליה בב"ש ובאילת.
* בדואר, בפקס או בדוא"ל.

publié le 12/11/2010

haut de la page