לעבוד בצרפת

כדי לענות על צרכי שוק העבודה בענפים מסויימים, ממשלת צרפת מאפשרת לעובדים מארצות אחרות להיקלט בשוק העבודה הצרפתי באופן מדוד ומושכל.

קליטת העובדים הזרים נעשית באופן התורם להתפתחות הכלכלית, המדעית והתרבותית של צרפת, תוך הגנה על האינטרסים של מדינות המוצא.

מצ"ב מידע על הצעדים שיש לנקוט כדי לעבוד בצרפת:

PDF - 24.6 KB
לעובדים
(PDF - 24.6 KB)
PDF - 54.6 KB
למעסיקים
(PDF - 54.6 KB)

publié le 12/11/2010

haut de la page