רישום במרשם האוכלוסין: לידה, פטירה, נישואים, גירושין

מדור מרשם אוכלוסין בקונסוליה

- מנפיק תעודות לידה לילדים צרפתים שנולדו בתחום השיפוט של הקונסוליה בטווח של עד 30 יום מהלידה, או מעדכן במרשם האוכלוסין הצרפתי את דבר הלידה בחלוף מועד זה.

הערה: אם אינכם נשואים ובקרוב תהפכו להורים, מומלץ לקבוע פגישה בקונסוליה על מנת לפשט את הצעדים שתצטרכו לנקוט בהמשך כדי לרשום את ילדכם במרשם האוכלוסין הצרפתי.

- מנפיק תעודות המכירות בילדים צרפתים שנולדו בתחום השיפוט של הקונסוליה.

הערה: על מי שעומד להתחתן חלה חובה לפנות לקונסוליה בתל אביב או בירושלים (בהתאם למקום מגוריו) חודש לכל הפחות לפני עריכת החתונה ולבקש פרסום הודעה על נישואים.

- מנפיק תעודת פטירה לאזרחי צרפת ולבני זוגם שנפטרו בשטח ישראל בטווח של עד 30 יום מתאריך הפטירה או רושם את דבר הפטירה במרשם האוכלוסין הצרפתי בחלוף מועד זה.

- מעביר לפרקליטות בצרפת את ההודעות על גירושין שהונפקו בהתאם לחוק הישראלי על מנת לוודא את תקפותן מבחינת החוק הצרפתי ולרשום אותן במרשם האוכלוסין הצרפתי.

רשימת מסמכים שיש להמציא בכדי לעדכן נתונים במרשם האוכלוסין הצרפתי או להנפיק תעודות הקשורות למרשם האוכלוסין (לידה, פטירה, נישואים וכו’)

שימו לב: הקונסוליה עשויה לדרוש הצגת מסמכים נוספים במקרים ספציפיים (לדוגמא, אישור על שינוי שם)

מסמכים שיש לצרף בכל פנייה למדור מרשם אוכלוסין בקונסוליה:

- הוכחה בדבר אזרחות צרפתית
- המסמך הישראלי המקורי (תעודת לידה, נישואים, פטירה או גירושין) ועליו חותמת משרד החוץ הישראלי בירושלים
- במקרה הצורך, אישור על שינוי שם משפחה של ההורים או של בן הזוג.

בנוסף יש לצרף את המסמכים הבאים במקרים הספציפיים המפורטים להלן:

- בקשה להנפקת תעודת לידה צרפתית או לרישום היילוד במרשם האוכלוסין של צרפת: יש להביא את המסמך הצרפתי המכונה Livret de famille של ההורים.

- בקשה להכרה בילד: תעודות הלידה של שני ההורים ושל הילד, פלט מלא ממרשם האוכלוסין הישראלי (שמנפיק משרד הפנים הישראלי) בעבור שני ההורים, מסמך הכרה באבהות שמנפיקות הרשויות הישראליות, אישור על אזרחות ישראלית של האם במקרה שהיא אינה מחזיקה באזרחות צרפתית.

- בקשה להנפקת תעודת נישואים צרפתית: תעודות הלידה של שני בני הזוג בצירוף חותמת אם מדובר בתעודה לא-צרפתית, ובמקרה הצורך - גם צילום חוזה הנישואים או הצהרת נוטריון.

- בקשה להנפקת תעודת פטירה צרפתית: ה-Livret de famille של המנוח או עותק מלא של תעודת הלידה או תעודת הנישואים הצרפתיות שלו.

- הכרה צרפתית בגירושין שנרשמו מחוץ לצרפת: תרגום לצרפתית של מסמך הגירושין האזרחי או הרבני, עותק מלא של תעודת הלידה של בן הזוג הצרפתי, עותק מלא של תעודת הנישואים, אישור על אזרחות ישראלית בעבור שני בני הזוג וה-Livret de famille של בני הזוג.

מדור מרשם האוכלוסין בקונסוליה הצרפתית בתל אביב מקבל קהל בימים שני, שלישי ושישי בין השעות 8:15 ל-12:00, ובימי חמישי בין 8:15 ל-12:00 ובין 14:00 ל-16:00 (המדור סגור בימי רביעי).

publié le 12/11/2010

haut de la page