איזרחות צרפתית

התנאים לקבלת אזרחות צרפתית

הערה: המסמך מנוסח בגוף זכר אך כל האמור בו תקף לגברים ולנשים כאחד

אדם הינו אזרח צרפת:

א. מלידה. אדם מקבל אזרחות צרפתית עם היוולדו באחד משני מקרים: או ששני הוריו צרפתים, או שאחד מהוריו צרפתי והוא נולד על אדמת צרפת.

ב. בעקבות הליך התאזרחות בצרפת:
- או מכוח זכות נקנית (למשל, בשל עובדת לידתו בצרפת או מגוריו צרפת)
- או בעקבות הצהרה (למשל על היותו נשוי לצרפתי)
- או מכוח צו ממשלתי המעניק לו אזרחות.

ניתן לאבד את האזרחות הצרפתית מכוח החלטת רשות מוסמכת, כתוצאה של אקט רצוני או עקב אי-שימוש לאורך תקופה ארוכה.

המשפט האזרחי בצרפת מתיר בתנאים מסויימים להשיב לאדם אזרחות שנלקחה ממנו.

המדור בקונסוליה העוסק באזרחות מורשה לבצע את הפעולות הבאות:
- רישום הצהרה לשם קבלת אזרחות צרפתית בעקבות נישואים
- מסירת מידע בדבר הצעדים שיש לנקוט כדי לקבל אישור על היותך אזרח צרפת
- במקרים מסויימים בלבד: לקבוע אם הינך אזרח צרפת או לא.

האישור בדבר היותך אזרח צרפת:
מהווה הוכחה בעלת תוקף חוקי להיותך אזרח צרפת.

אם נולדת מחוץ לצרפת ואתה גם מתגורר מחוצה לה, יש לשלוח לכתובת הבאה את הטפסים הרצ"ב, אשר נחוצים לשם קבלת אישור אזרחות:
Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France
30 rue du Château des Rentiers
75647 Paris Cedex 13

אם נולדת בצרפת אך אתה מתגורר מחוצה לה, יש לשלוח את הטפסים הרצ"ב לבית המשפט האזרחי שמקום לידתך בצרפת נמצא בשטח השיפוט שלו.

PDF - 86.6 KB
רשימת מסמכים שיש להמציא
(PDF - 86.6 KB)

קבלת אזרחות בעקבות נישואים:

בעת מסירת הצהרה לשם קבלת אזרחות צרפתית בעקבות נישואים עליך להמציא:
- הוכחה לכך שהינך נשוי כבר חמש שנים ומקיים חיים משותפים עם בן זוג בעל אזרחות צרפתית (בתנאים מסויימים, שהקונסוליה מוסמכת לוודא את קיומם, יספיקו גם רק ארבע שנים )
- הוכחה לכך שהינך בעל ידיעות מספיקות בשפה הצרפתית (היכולת לנמק את בקשתך בצרפתית)

PDF - 55.6 KB
רשימת מסמכים שיש להמציא
(PDF - 55.6 KB)

publié le 12/11/2010

haut de la page